Rasked tõsted on meie igapäevatöö

Planeerime eelnevalt kõik suuremad tõsted, viies riskid täpse hindamisega miinimumini. Tõsteplaanid koostame CAD- ja spetsiaaltarkvara kasutades. Tõsteid haldav meeskond koosneb koolitatud tõstejuhtidest ja pädevatest troppijatest. Meie tõstevahendid ja tehnika omavad dokumenteeritud ülevaatusi.

Meie inventari kuulub alates 2018. aastast PM65SP hüdrokraanaga varustatud veoauto

Sellega teeme lõviosa montaažist ja mis on ühtlasi ka meie meeskonna varustuse transpordivahend. Lisaks kraanana kasutamisele saab noole külge kinnitada ka 3 inimese tõstekorvi, muutes kraana 30-meetrise töökõrgusega korvtõstukiks.